COMUNA  CUCI
- SCURTĂ PREZENTARE -

Poziţia geografică :         


Localităţi aparţinătoare :  
Suprafaţa :                        
Populaţia :                         
Structura etnică :                
Căi de acces :  

            
                                         
                                         
Economia :                  
Cadrul istoric :                


Ultima actualizare
17.01.2019
Acasă >>


Comuna este situată în centrul tării, pe malul stâng al râului Mureş, 
în sud vestul judeţului Mureş.
Longitudine : 46º 1', Latitudine 23˚ 10', Altitudine 350 m
Cuci, Petrilaca, Dătăşeni, Orosia
4210 Ha
2.200 locuitori
români, maghiari, rromi
Acces rutier - şoseaua E-60
Feroviar - linia secundară între magistralele 3 şi 4 a ţării
Aerian - la 30 km de aeroportul Vidrasău
Temperatura medie anuală este de 11°C, 
media anuală a precipitaţiilor fiind de 650 mm L/m²
Agricultura - teren arabil: 2.220 ha, păşuni: 750 ha, păduri: 389 ha 
S.C. StilMobili – producţie mobilă din mase plastice
S.C. Onix Multiteh SRL – producţie piese metalice
7 unităţi comerciale
2 mori
Comuna Cuci are o îndelungată istorie. 
Prima atestare documentară datează din anul 1263 şi aparţine satului Dătăşeni, 
urmate de satele Petrilaca în 1332, Cuci şi Orosia în 1410.
Mărturii arheologice, puţine din paleolitic, cele mai numeroase din perioada 
neoliticului şi din epoca bronzului.

Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. deruleaza in perioada septembrie-decembrie 2016 in colaborare cu Primaria Cuci o actiune de sponsorizare a populatiei din satele Cuci si Dataseni, afectate de fenomenele meteorologice extreme din 19.06.2016. Compania Nationalt de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. a pus la dispozitie, suma de 66.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de reparare a pagubelor inregistrate la gosdpodariile populatiei, in urma fenomenele meteorologice extreme din 19.06.2016.