TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2018
Hotărâri ale consiliului local 2014 - 2015
Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2013

- Dispoziţii ale primarului 

- Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 

Şedinţe ale Consiliului Local
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
Programul de investiţii publice al comunei 
- Planul de acţiuni şi lucrări de interes local :  2013 2012 2011  

Ultima actualizare
17.01.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro