COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUCI


    
Ultima actualizare
17.01.2019
Numele şi prenumele
 
Şuta Panfilie
Ogrean Maria
Mărginean Cornel
Stoica Virgil
Precup Augustin Pompei
Alb Liviu
Călugăr Gabriela Cristina
Csiszer Maria
Orosan Ana
Pavel Emil Florin


Calitatea

consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
Apartenenţa politică

 
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro