TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2013
Hotărâri ale consiliului local 2014 - 2015
- Dispoziţii ale primarului 
- Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale Consiliului Local
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
Programul de investiţii publice al comunei 
- Planul de acţiuni şi lucrări de interes local :  2013 2012 2011  

Ultima actualizare
14.02.2018
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro